e-kütüphane


ana sayfa
kimiz
ne istiyoruz
e-kütüphane
Haber Duyuru
Prof. Dr. Ayhan Çıkın
Prof. Dr. Hasan Gürak
Prof. Dr. Özer Ozankaya
Babür Pınar
Resul Üstün
Mehmet kadir
Seval Deniz Karahaliloğlu
görüş/analiz
linkler
forum
yahoo grup
İlyas Halil Özel Sayısı 01 İlyas Halil Özel Sayısı 01
duvardi e-dergisi sayı 5 duvardibi
sayı 5
 
 
           
           
e-kütüphane MAKALE arşivi

Prof. Dr. Ayhan ÇIKIN

1-TÜRK TARIMI İÇİN BİR VİZYON VE TARIM POLİTİKASI TASLAĞI
2-ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI ve KOOPERATİFÇİLİK
3-DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA Prof. Dr. Ayhan ÇIKIN'ın AÇIKLAMASI
4-Kooperatifçilik üzerine Ödemiş Çiftçilerine hitaben yapılan konuşmanın metni


Prof. Dr. Hasan GÜRAK


1-ÖNCE BİLGİLİ İNSAN Ekonomik Büyüme ve Refahın Gerçek Kaynakları Olan: Üretim Bilgisi    (Teknoloji) ve Nitelikli Emek Üzerine
2-Verimlilik ve MPM; Verim,Verimlilik ve Verimlilik Artışı Hakkında
3-Küreselleşme Nereye Götürüyor - Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Verimlilik ve Gelir Dağlımı

4-Sosyal Bilimlerde Araştırma Tez Hazırlama, sunuş ve eleştiri teknikleri
5-“Denge”li Bilimsel (!) İktisadın Sefaleti veya “Kutsal ideoloji”nin Eleştirisi

1


Prof.Dr. İsmail GÖRKEM

1-TÜRK GÖÇER ŞAİRLERİNE AİT ESERLERİN
    DERLEME, İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI (Dadaloğlu’nun “Kalktı Göç Eyledi”     Türküsünden Hareketle)
2-TAHİR ALANGU’NUN BALKAN FOLKLORU ÇALIŞMALARI
3-TAHİR ALANGU’NUN  FOLKLOR ANLAYIŞI
4-GÜNEY TÜRKMENLERİNE AİT ‘YAZICIOĞLU İLE SENEM’  TÜRKÜLÜ HİKAYESİNİN
   ANLAM VE NESNE DÜNYASI

1
Prof. Dr. Özer OZANKAYA

BİR TOPLUMSAL İLETİŞİM KONUSU OLARAK GÜNEYDOĞU SORUNUNA YAKLAŞIM: Kafaları ve Gönülleri Kazanmak
1


Prof.Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU

İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri


Prof. Dr. Emre KONGAR

KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÇERÇEVESİNDE ULUSAL KÜLTÜR
EKONOMİK BÜYÜME VE KÜLTÜREL KALKINMA


Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

Üniversitelerde Seçim Sistemleri -1 - 2
Rektör Adaylarını Belirleme ve Atama Stratejileri


Prof. Dr. Hüseyin
Karakayalı
-

Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri

(Doç. Dr. Halit Yanıkkaya ile ortak çalışma)


Prof. Dr. Ahmet Buran

Karma Diller ve İki Örnek; Klasik Osmanlıca ve Kürtçe


Doç. Dr. Mustafa Çelikten

Okul Müdürü Koltuğundaki Kadınlar: Kayseri İli Örneği


Doç.Dr. Mehmet DUMAN

BİLGİ-İKTİDAR-TOPLUM BAĞLAMINDA AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ

(Prof. Dr. Engin Yıldırım ile ortak çalışma)


Doç. Dr. Halit Yanıkkaya

Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri
(Prof. Dr. Hüseyin Karakayalı ile ortak çalışma)

Yrd. Doç. Dr. Bilgin ÇELİK

EMPERYALİZMİN “ILIMLI İSLAM” VE SEVR PROJESİ


Yrd. Doç. Dr. İsmail HİRA


Sanayi Sonrası Toplum Kuramları (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şan ile ortak çalışma)


Yrd.Doç.Dr.Muhsin KAR

Türkiye'de Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi (Neo-Klasik Büyüme Teorisi)
(Arş.Gör. Hüseyin Ağır ile ortak çalışma)


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şan

Sanayi Sonrası Toplum Kuramları
(Yrd. Doç. Dr. İsmail Hira ile ortak çalışma)


Yrd. Doç. Dr. Muharrem Eş - Yrd.Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme Ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği


Deniz Yıldırım - Eğitim Sen Uluslararası İlişkiler Uzmanı

LATİN AMERİKALI AYDINLARIN DÖNÜŞÜMÜ - James Petras-Tercüme


Aslı Didem DANIŞ

Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Yeni Göç Hareketleri ve Türkiye